Α guide for our internet world : 101 Social Media Acronyms- What They Mean!


Καλημέρα! Σήμερα το post έχει εκπαιδευτικό - εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα. Αν αναρωτιέσαι τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα AWOL - BFF - NSFW - OG- PSA - PDA που βλέπεις συνέχεια στα social media και networks, μην ανησυχείς. 101 ακρώνυμα για να μπορείς να συνεννοήσε άνετα με τον "απέναντι" που το παίζει μέγας μάγκας. Γιατί, τι είναι το συναίσθημα στον ψηφιακό κόσμο μωρό μου? Τρία γράμματα, LFE. Κατάντια.....

THE BASICS
BD: Big Deal - BF: Boyfriend - BRB: Be Right Back - BTW: By The Way - GF: Girlfriend - HBD: Happy Birthday - JK: Just Kidding - KK: Cool, Okay (Kewl Kewl) - LMK:  Let Me Know -  LOL: Laugh Out Loud - MYOB: Mind Your Own Business - NBD: No Big Deal - NVM: Nevermind - Obv or Obvi: Obviously - OMG: Oh My God - Pls or Plz: Please - Q or QQ: Question or Quick - Question - RLY: Really - SRLSY: Seriously - TMI: Too Much Information - TY: Thank You - TYVM: Thank You Very Much - YW: You’re Welcome 
GREAT FOR DAILY USE
FOMO: Fear Of Missing Out - FTFY: Fixed This For You - FTW: For The Win - FYA or FYE: For Your Amusement or For Your Entertainment - GTI: Going Through It - HTH: Here to Help or Happy to Help - IRL: In Real Life - ICYMI: In Case You Missed It - ICYWW: In Case You Were Wondering - NBC: Nobody Cares Though
 NTW: Not To Worry - OTD: Of The Day - also seeOOTD: Outfit Of The Day; QOTD: Quote of the Day; FOTD — Find Of the Day - POIDH: Pictures Or It Didn’t Happen - YOLO: You Only Live Once -  ZOMG: Oh My God, but, like, more emphatic
OPINIONS & REACTIONS
AFAIK: As Far As I Know - DGYF: Dang Girl You Fine - FWIW: For What It’s Worth - IDC: I Don’t Care - IDK: I Don’t Know
 IIRC: If I Remember Correctly -  IMHO: In My Honest Opinion - IMO: In My Opinion - Jell or Jellz: Jealous - JSYK: Just So You Know - LMAO: Laughing My Ass Off - also see: LMFAO: Laughing My F—ing Ass Off
 NTS: Note to Self - ROFL: Rolling On the Floor Laughing - ROFLMAO: Rolling On the Floor Laughing My Ass Off - SMH: Shaking My Head - TBH: To Be Honest - TL;DR:  Too Long; Didn’t Read -  YGTR: You Got That Right
 THE NAUGHTIES
AYKMWTS: Are You Kidding Me With This Shit ? - BAMF: Bad Ass Mother F—er - FFS: For F—’s Sake - FML: F— My Life - HYFR: Hell Yeah F—ing Right (Also, as it happens, a Drake song) -  IDGAF: I Don’t Give A F—
 NFW: No F—ing Way - PITA: Pain In The Ass - POS: Piece of Sh— SOL: Sh— Outta Luck -  STFU: Shut the F— Up - TF: The F— WTF: What The F—

TIMELY TOPICS

BFN: Bye For Now - CU: See You - CYL: See You Later // Check You Later // Catch You Later -  GTG: Got to Go - OMW: On My Way - RN: Right Now - TTYL: Talk To You Later - TYT: Take Your time
 COMMON ON SOCIAL
CC: Carbon Copy - CX: Correction - DM: Direct Message - FB: Facebook - #FBF: Flash-Back Friday - #FF: Follow Friday - IG or Insta: Instagram - MT: Modified Tweet - OH: Overheard - PRT: Partial Retweet - RT: Retweet - SO or S/O: Shout Out - #TBT: Throw-Back Thursday
OLDIES BUT GOODIES
AWOL: Away While Online - BFF: Best Friend Forever - NSFW: Not Safe For Work - OG: Original Gangster - PSA: Public Service Announcement - PDA: Public Display of Affection

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις